ADÜ eski rektörü Osman Selçuk Aldemir'e kurulan kumpas çöktü: Mahkemeden ceza yağdı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin önceki dönem rektörlerinden Prof.Dr. Osman Selçuk Aldemir ve üniversitede görevli öğretim üyelerinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında evlerine şafak operasyonu düzenlenen ADÜ eski Rektörü Cavit Bircan ve kendisine yardım eden gazetecilere mahkemeden ceza yağdı.

Büyütmek için resme tıklayın

ADÜ eski Rektörü Prof.Dr. Osman Selçuk Aldemir’e yönelik sahte sosyal medya hesapları ve bazı gazeteciler üzerinden yapılan itibar suikastı, karalama kampanyası sonrası şikayet üzerine başlatılan operasyonda yargılama aşamasında sona gelindi. ADÜ’nün eski Rektörü Cavit Bircan ve kendisine yardım eden gazetecilerin evine düzenlenen şafak operasyonu sonrası elde edilen dijital materyallerden kumpas çarkının nasıl işlediği ortaya çıkartıldı.

- Emniyet tek tek tespit etti

Mahkeme kayıtları ve dosyadaki belgelere göre, sanık Cavit Bircan’ın Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şubesi ve bilirkişi raporlarında daha önce inkar ettiği fişlemeleri ve özel hayatın gizliliğine dair belgeleri kendisinin depoladığı belirlendi.

-Kumpasın adı: Refakatçi

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Cavit Bircan’ın bilgisayarında “refakatçi” isimli Word dosyası bulunduğu, bu dosyanın içinde Prof.Dr. Osman Selçuk Aldemir ve üniversitede görevli öğretim görevlilerinin özel hayatlarına ilişkin notların tutulduğu, yine aynı bilgisayarda bu isimlerin kişisel resimlerinin depolandığı belirlendi.

-Herkesi tek tek fişlemiş

-“Sol Alevi”

Bircan’ın fişlediği isimlerden M.D hakkında özel hayatına dair fotoğraflarını depoladığı “roteryen, aşırı sol ve dindar insan düşmanı olarak tanımlandığı”, K.M isimli şahsın özel hayatına ilişkin fotoğraflarını depoladığı, “sol alevi, din düşmanı, başörtülülere burs başvurusu yaptırmayacak kadar kendi ideolojisini dayatan, eski dönemlerde burs komisyonlarında başkanlık da yapan bu kişi içkili alemlerin vazgeçilmezidir” ifadelerini yazdığı belirlendi.

-“Kafası kırık şizofren”

Bircan’ın A.A hakkında ise, “Kendisi masonların her dönem rektör yardımcısı olması için önderdiği bir isim olarak bilinmektedir. Ruhlar aleminde ders verdiğini iddia ettiğinden nöroloji camiası tarafından kafası kırık şizofren diye tanımlanmıştır. Başörtülü öğrencileri derse almamış ve hakkında bu konu ile alakalı eski rektörlük tarafından soruşturma açılmıştır” yazdığı, M.A hakkında ise, “Aşırı sol duruşu ve hükümet karşıtlığı ile bilinir” ifadeleri ile fişleme yaptığı ortaya çıktı.

-Tüm fişlemeler ortaya çıktı

Cavit Bircan’ın M.P hakkında, “Aşırı CHP li gezi desteği ile bilinen 17/25 aralık fetö operasyonlarını ve 15 temmuz hain saldırısını destekleyen”, C.K hakkında Masonik yapının elemanı, rotary kulüp üyesi, sol görüşlü AK Parti karşıtı” yazdığı ve özel hayatına ilişkin fotoğrafları depoladığı belirlendi.

N.S hakkında “Aşırı sol dindar kesimden nefreti ile bilinir” şeklinde bilgi tutan Bircan’ın bu isim hakkında da fotoğraf depoladığı, N.Ç hakkında ise ahlak dışı iddiaları not alarak fotoğraf depoladığı belirlendi.

-Fotoğraf koleksiyonu yapmış

Cavit Bircan’ın Siber Suçlarla Mücadele birimi tarafından incelenen bilgisayarından klasör klasör fotoğraf ele geçirildi. Bircan fişlediği isimlerin yer aldığı klasörlere bu isimlerin özel hayatına ilişkin fotoğrafları stoklayarak adeta fişleme çalışması yaptığı ortaya çıkartıldı.

-Mahkemeden ceza yağdı

Tamamlanan soruşturma ardından geçilen mahkeme süreci sona erdi. Mahkeme heyeti, sanık Cavit Bircan ve kendisine yardım eden gazetecilere çeşitli sürelerde hapis cezaları verdi.

-Mahkemenin kararları şu şekilde:

1-Sanık CAVİT BİRCAN'IN KATILAN OSMAN SELÇUK ALDEMİR'E YÖNELİK"Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek" suçundan, TCK 61 maddesine göre suçun işleniş biçimi, sanığın güttüğü amaç ve saik, meydana gelen zararın ağırlığı dikkate alınarak eylemine uyan TCK'nın 134/2- 1.cümle maddesi gereğince sanığın takdiren alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle,

1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın eylemini kamu görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle işlediği anlaşıldığından TCK 137/1-a maddesi gereğince cezası yarı oranda arttırılarak sanığın 1 YIL 15 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri vesanığın sosyal ilişkileri lehine indirim nedeni kabul edilerek TCK 62/1 maddesi uyarınca cezasında takdiren1/6 oranında indirim yapılarak sanığın

1 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın kasten işlemiş olduğu bu suçu nedeniyle hükmolunan hapis cezasına mahkumiyetinin kanuni sonucu olarak 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 53/1. maddesinde belirtilen haklardan; aynı maddenin 2'nci ve 3'üncü fıkraları ile 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı iptal kararı gözetilerekve 15/04/2020 gün ve 13100 sayılı resmi gazetede yayınlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı kanunun 10.maddesi ile 5237 sayılı TCK 53 maddesinde yapılan değişiklik gözetilerek

YOKSUN BIRAKILMASINA,

Sanığın, suç tarihi itibariyle kasıtlı bir suçtan daha önce mahkum olmadığı, geçmiş hali, yargılama sürecindeki tutum ve davranışları gözetildiğinde hükmün açıklanması geri bırakıldığında bir daha suç işlemeyeceği yönünde mahkememizde olumlu kanaat oluştuğundan CMK.’nun 231/5,6. maddesi uyarınca sanık hakkında kurulan

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

Sanığın CMK’nun 231/8. maddesi gereğince 5 yıl süre ile denetim süresine

TABİ TUTULMASINA, Sanığın kişiliği gözetildiğinde denetim süresi içerisinde denetimli serbestlik tedbirlerinin uygulanmasına takdiren

YER OLMADIĞINA,

Sanığa CMK’nun 231/11. maddesi uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi ve hükmolunduysa denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde hükmün açıklanacağı hususunun İHTARINA, (İhtar edildi)

2-SANIK CAVİT BİRCAN'IN KATILAN OSMAN SELÇUK ALDEMİR'E yönelik "Kişisel Verilerin Kaydedilmesi"suçunu işlediği anlaşıldığın TCK 61 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi sanığın güttüğü amaç ve saik, meydana gelen tehlike ve zararın ağırlığı dikkate alınarakeylemine uyan TCK'nun135/1 maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle sanığın

1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın eylemini kamu görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle işlediği anlaşıldığından TCK 137/1-a maddesi gereğince cezası yarı oranda arttırılarak sanığın

1 YIL 15 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri vesanığın sosyal ilişkileri lehine indirim nedeni kabul edilerek TCK 62/1 maddesi uyarınca cezasında takdiren1/6 oranında indirim yapılarak sanığın

1 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın kasten işlemiş olduğu bu suçu nedeniyle hükmolunan hapis cezasına mahkumiyetinin kanuni sonucu olarak 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 53/1. maddesinde belirtilen haklardan; aynı maddenin 2'nci ve 3'üncü fıkraları ile 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı iptal kararı gözetilerekve 15/04/2020 gün ve 13100 sayılı resmi gazetede yayınlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı kanunun 10.maddesi ile 5237 sayılı TCK 53 maddesinde yapılan değişiklik gözetilerek

YOKSUN BIRAKILMASINA,

Sanığın, suç tarihi itibariyle kasıtlı bir suçtan daha önce mahkum olmadığı, geçmiş hali, yargılama sürecindeki tutum ve davranışları gözetildiğinde hükmün açıklanması geri bırakıldığında bir daha suç işlemeyeceği yönünde mahkememizde olumlu kanaat oluştuğundan CMK.’nun 231/5,6. maddesi uyarınca sanık hakkında kurulan

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

Sanığın CMK’nun 231/8. maddesi gereğince 5 yıl süre ile denetim süresine

TABİ TUTULMASINA,

Sanığın kişiliği gözetildiğinde denetim süresi içerisinde denetimli serbestlik tedbirlerinin uygulanmasına takdiren

YER OLMADIĞINA,

Sanığa CMK’nun 231/11. maddesi uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi ve hükmolunduysa denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde hükmün açıklanacağı hususunun

İHTARINA, (İhtar edildi)

3-SANIK CAVİT BİRCAN'IN MÜŞTEKİ VE KATILANLAR ALİ AKYOL, AYŞE FAHRİYE TOSUN, BAKİ ASLANTAŞ, DEMET TURAN ALDEMİR, KUBİLAY METİN, MEHMET AYDIN, MEHMET POLATLI, MESUT YAZICI, NAZLI GÜLRİZ ÇERİ, ONUR YILMAZ'A YÖNELİK

"Kişisel Verilerin Kaydedilmesi"suçunu işlediği anlaşıldığın TCK 61 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, sanığın güttüğü amaç ve saik, meydana gelen tehlike ve zararın ağırlığı dikkate alınarakeylemine uyan TCK'nun135/1 maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle sanığın

1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın eylemini kamu görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle işlediği anlaşıldığından TCK 137/1-a maddesi gereğince cezası yarı oranda arttırılarak sanığın

1 YIL 15 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA

Sanığın aynı suçu birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlediği anlaşıldığından 5237 Sayılı TCK'nun 43/2 maddesi göndermesi ile 5237 Sayılı TCK'nun 43/1 maddesi gereğince cezası takdiren1/2 oranında artırılarak

1 YIL 28 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri vesanığın sosyal ilişkileri lehine indirim nedeni kabul edilerek TCK 62/1 maddesi uyarınca cezasında takdiren1/6 oranında indirim yapılarak sanığın

1 YIL 21 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın kasten işlemiş olduğu bu suçu nedeniyle hükmolunan hapis cezasına mahkumiyetinin kanuni sonucu olarak 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 53/1. maddesinde belirtilen haklardan; aynı maddenin 2'nci ve 3'üncü fıkraları ile 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı iptal kararı gözetilerekve 15/04/2020 gün ve 13100 sayılı resmi gazetede yayınlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı kanunun 10.maddesi ile 5237 sayılı TCK 53 maddesinde yapılan değişiklik gözetilerek

YOKSUN BIRAKILMASINA,

Sanığa hükmolunan hapis cezasının süresi itibari ile hakkında TCK 50,51 CMK 231/5-6 maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına

4-SANIK CAVİT BİRCAN'IN KATILAN OSMAN SELÇUK ALDEMİR'E YÖNELİK

"Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" suçundan eylemine uyan TCK'nun136/1 maddesi gereğince TCK'nun 61.maddesine göre suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, sanığın kastının yoğunluğu, sanığın güttüğü amaç ve saikinazara alınarak alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle

SANIĞIN 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASIİLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın eylemini kamu görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle işlediği anlaşıldığında TCK 137/1 a maddesi gereğince cezası yarı oranda arttırılarak sanığın

3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA

Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri vesanığın sosyal ilişkileri lehine indirim nedeni kabul edilerek TCK 62/1 maddesi uyarınca cezasında takdiren1/6 oranında indirim yapılarak sanığın

3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın kasten işlemiş olduğu bu suçu nedeniyle hükmolunan hapis cezasına mahkumiyetinin kanuni sonucu olarak 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 53/1. maddesinde belirtilen haklardan; aynı maddenin 2'nci ve 3'üncü fıkraları ile 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı iptal kararı gözetilerekve 15/04/2020 gün ve 13100 sayılı resmi gazetede yayınlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı kanunun 10.maddesi ile 5237 sayılı TCK 53 maddesinde yapılan değişiklik gözetilerek

YOKSUN BIRAKILMASINA,

Sanığa hükmolunan hapis cezasının süresi itibari ile hakkında TCK 50,51 CMK 231/5-6 maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına,

5-SANIK CAVİT BİRCAN'IN KATILAN KUBİLAY METİN, NAZLI GÜLRİZ ÇERİ, ONUR YILMAZ VE DEMET TURAN ALDEMİR'E YÖNELİK"

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek" suçundan, TCK 61 maddesine göre suçun işleniş biçimi, sanığın güttüğü amaç ve saik, meydana gelen zararın ağırlığı dikkate alınarak eylemine uyan TCK'nın 134/2-1.cümle maddesi gereğince sanığın takdiren alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle,

1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın eylemini kamu görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle işlediği anlaşıldığından TCK 137/1-a maddesi gereğince cezası yarı oranda arttırılarak sanığın

1 YIL 15 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA

Sanığın aynı suçu birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlediği anlaşıldığından 5237 Sayılı TCK'nun 43/2 maddesi göndermesi ile 5237 Sayılı TCK'nun 43/1 maddesi gereğince cezası takdiren 1/3 oranında artırılarak

1 YIL 24 AY CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri vesanığın sosyal ilişkileri lehine indirim nedeni kabul edilerek TCK 62/1 maddesi uyarınca cezasında takdiren1/6 oranında indirim yapılarak sanığın

1 YIL 18 AYHAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın kasten işlemiş olduğu bu suçu nedeniyle hükmolunan hapis cezasına mahkumiyetinin kanuni sonucu olarak 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 53/1. maddesinde belirtilen haklardan; aynı maddenin 2'nci ve 3'üncü fıkraları ile 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı iptal kararı gözetilerekve 15/04/2020 gün ve 13100 sayılı resmi gazetede yayınlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı kanunun 10.maddesi ile 5237 sayılı TCK 53 maddesinde yapılan değişiklik gözetilerek

YOKSUN BIRAKILMASINA, Sanığa hükmolunan hapis cezasının süresi itibari ile hakkında TCK 50,51 CMK 231/5-6 maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına,

6-SANIK AYLA EKİN DENİZ'İN KATILANLARA YÖNELİK

"Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" suçundan eylemine uyan TCK'nun136/1 maddesi gereğince TCK'nun 61.maddesine göre suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, sanığın kastının yoğunluğu, sanığın güttüğü amaç ve saikinazara alınarak alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle

SANIĞIN 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASIİLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın aynı suçu birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlediği anlaşıldığından 5237 Sayılı TCK'nun 43/2 maddesi göndermesi ile 5237 Sayılı TCK'nun 43/1 maddesi gereğince cezası takdiren 1/4 oranında artırılarak

2 YIL 13 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın sabıka kaydından gözlemlenen suç işleme eğilimleri, kişiliği, sanığın adli sicil kaydındaki mahkumiyet kararlarında hakkında daha önce TCK 62.maddesine göre indirim yapılmış olmasına rağmen sanığın yeniden suç işlemiş olması, göz önünde bulundurulduğunda hakkında tayin olunan cezadan TCK 'nun 62. Maddesi gereğince takdiren indirim yapılmasına

YER OLMADIĞINA,

Sanığın kasten işlemiş olduğu bu suçu nedeniyle hükmolunan hapis cezasına mahkumiyetinin kanuni sonucu olarak 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 53/1. maddesinde belirtilen haklardan; aynı maddenin 2'nci ve 3'üncü fıkraları ile 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı iptal kararı gözetilerekve 15/04/2020 gün ve 13100 sayılı resmi gazetede yayınlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı kanunun 10.maddesi ile 5237 sayılı TCK 53 maddesinde yapılan değişiklik gözetilerek

YOKSUN BIRAKILMASINA,

Sanığın görülen adli sicil kaydına göre hakkında TCK 58 maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, Sanığa hükmolunan hapis cezasının süresi itibari ile hakkında TCK 50,51 CMK 231/5-6 maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına,

7-Her ne kadar sanık Ayla Ekin DENİZ hakkında katılanlara yönelik verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçundan ayrıca kamu davası açılmış ise de sanığın aynı irade kapsamında eylemini gerçekleştirdiği, 5 nolu hüküm fıkrasında sanık hakkında TCK 43 maddesi uygulandığı anlaşılmakla sanık hakkında CMK 223/7 maddesi gereğince bu suç yönden yeniden ceza verilmesine yer olmadığına, kamu davasının reddine,

8-SANIK SALİH SUAT DENİZ'İN KATILAN OSMAN SELÇUK ALDEMİR'E YÖNELİK

"Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" suçundan eylemine uyan TCK'nun136/1 maddesi gereğince TCK'nun 61.maddesine göre suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, sanığın kastının yoğunluğu, sanığın güttüğü amaç ve saikinazara alınarak alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle

SANIĞIN 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASIİLE CEZALANDIRILMASINA,

Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri vesanığın sosyal ilişkileri lehine indirim nedeni kabul edilerek TCK 62/1 maddesi uyarınca cezasında takdiren1/6 oranında indirim yapılarak sanığın

2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın kasten işlemiş olduğu bu suçu nedeniyle hükmolunan hapis cezasına mahkumiyetinin kanuni sonucu olarak 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 53/1. maddesinde belirtilen haklardan; aynı maddenin 2'nci ve 3'üncü fıkraları ile 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı iptal kararı gözetilerekve 15/04/2020 gün ve 13100 sayılı resmi gazetede yayınlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı kanunun 10.maddesi ile 5237 sayılı TCK 53 maddesinde yapılan değişiklik gözetilerek

YOKSUN BIRAKILMASINA,

Sanığa hükmolunan hapis cezasının süresi itibari ile hakkında TCK 50,51 CMK 231/5-6 maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına,

26 Nis 2024 - 21:55 - Gündem