Türkiye’de yaşlılarda yoksulluk oranı 4 yılda yüzde 50 arttı

TÜİK’in, 2023 yılına ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasına göre yaşlılarda yoksulluk oranı 2019'da yüzde 14,2 iken 2023'te 21,7'ye yükseldi. Yaşlı nüfustaki işsizlik oranı ise 2,7.

Büyütmek için resme tıklayın

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı yaşlılık istatistikleri raporuna göre 2019'da yüzde 14,2 olan yaşlılarda yoksulluk oranı 2023'te yüzde elli artarak 21,7'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

AA’da yayınlanan TÜİK raporuna göre Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 77,5 yıl oldu. Bu oranın erkekler için 74,8, kadınlar için 80,3 yıl olduğu görüldü.

Buna göre, yaşlı nüfus içinde okuma yazma bilmeyenlerin oranı 2018'de yüzde 18,3 iken 2022'de yüzde 13,5'e düştü. Okuma yazma bilmeyen yaşlı kadınların oranı yüzde 21,2, yaşlı erkeklerin oranı yüzde 3,7 oldu.

Eğitim durumuna göre yaşlı nüfus incelendiğinde, 2018'de bu grubun yüzde 45'i ilkokul mezunu, yüzde 6,5'i ortaokul veya dengi okul/ilköğretim mezunu, yüzde 6,8'i lise veya dengi okul mezunu, yüzde 6,6'sı yükseköğretim mezunu iken 2022'de ilkokul mezunu olanların oranı yüzde 46,6'ya, ortaokul veya dengi okul/ilköğretim mezunu olanların oranı yüzde 9,1'e, lise veya dengi okul mezunu olanların oranı yüzde 9,1'e, yükseköğretim mezunu olanların oranı yüzde 8,3'e yükseldi.

Yaşlı nüfusun eğitim durumu cinsiyete göre incelendiğinde önemli farklılıklar olduğu gözlendi. Bitirilen tüm eğitim düzeylerinde yaşlı erkek nüfus oranının yaşlı kadın nüfus oranından daha yüksek olduğu görüldü.

YAŞLI NÜFUSTA YOKSULLUK ORANI ARTTI

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarına göre, eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60'ına göre hesaplanan yoksulluk oranı, 2019'da Türkiye geneli için yüzde 21,3 iken 2023'te yüzde 21,7 oldu. Bu oran, yaşlı nüfus için 2019'da yüzde 14,2 iken 2023'te 21,7'ye yükseldi.

Yaşlı nüfusun yoksulluğu cinsiyete göre incelendiğinde, yaşlı erkeklerde yoksulluk oranı 2019'da yüzde 12,1 iken 2023'te yüzde 20,7 olarak belirlendi. Yaşlı kadınlarda yoksulluk oranı ise 2019'da yüzde 15,9 iken 2023'te yüzde 22,4 olarak kayıtlara geçti.

YAŞLI NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI 2,7

Yaşlı nüfusun iş gücüne katılma oranı 2019'da 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus için yüzde 53 iken 2023'te yüzde 53,3 oldu. Bu oran yaşlı nüfus için 2019'da yüzde 12 iken 2023'te yüzde 12,2 olarak hesaplandı. Söz konusu oran cinsiyete göre incelendiğinde, yaşlı erkek nüfusta 2023'te yüzde 20, yaşlı kadın nüfusta yüzde 6,1 olarak belirlendi. Yaşlı nüfustaki işsizlik oranının 2019'da yüzde 3,1 iken 2023'te 2,7 olduğu görüldü.

İş gücü istatistiklerine göre, istihdam edilen yaşlı nüfusun sektörel dağılımı incelendiğinde, geçen yıl yaşlı nüfusun yüzde 57,7'sinin tarım, yüzde 32,1'inin hizmetler, yüzde 7,3'ünün sanayi, yüzde 2,8'inin ise inşaat sektöründe yer aldığı görüldü.

EĞİTİM FAALİYETLERİNE KATILIM

Yetişkin eğitimi araştırması sonuçlarına göre, 2022'de yaygın eğitim faaliyetlerine katılan yaşlı nüfusun yüzde 28,9'u sanat ve beşeri bilimler, yüzde 28,6'sı sağlık ve refah, yüzde 12,4'ü mühendislik, imalat ve inşaat alanlarında yaygın eğitim faaliyetlerine katıldı.

2022'de yaşlı nüfusun yüzde 86,3'ü ilgisini çeken bir konuda bilgi sahibi olmak için, yüzde 33,2'si işini daha iyi yapmak için, yüzde 24,2'si yeni insanlarla tanışmak/eğlence için yaygın eğitim faaliyetlerinde yer aldı.

65 YAŞINA ULAŞAN BİR KİŞİNİN KALAN YAŞAM SÜRESİ ORTALAMA 17,1 YIL OLDU

Hayat tabloları, 2020-2022 sonuçlarına göre, doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye geneli için 77,5 yıl oldu. Bu oranın erkekler için 74,8, kadınlar için 80,3 yıl olduğu görüldü. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,5 yıl olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de 65 yaşına ulaşan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17,1 yıl olarak hesaplandı. Erkekler için bu sürenin 15,3, kadınlar için 18,8 yıl olduğu gözlendi. Buna göre, 65 yaşına ulaşan kadınların erkeklerden 3,5 yıl daha fazla yaşayacağı tahmin edildi. Beklenen yaşam süresi 75 yaşında 10,3 yıl iken 85 yaşında 5,5 yıl oldu.

YAŞLI NÜFUSUN OBEZİTE ORANI ARTTI

Türkiye sağlık araştırması sonuçlarına göre, boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle endeksi incelendiğinde 2012'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusta obezite oranı yüzde 25 iken bu oran 2022'de yüzde 28,4 oldu. Yaşlı nüfusun obezite oranı cinsiyete göre incelendiğinde yaşlı erkeklerde 2012 yılında yüzde 16,2 iken bu oran 2022'de 18,3, yaşlı kadınlarda 2012'de yüzde 33,1 iken 2022'de yüzde 36,4 olarak belirlendi.

Diğer taraftan 2012'de yaşlı nüfusta normal kilolu olanların oranı yüzde 34,9 iken, bu oranın 2022'de yüzde 28,8 olduğu görüldü. Normal kilolu yaşlı nüfus oranı cinsiyete göre incelendiğinde, yaşlı erkeklerde 2012'de yüzde 39,6 iken bu oran 2022'de yüzde 35,8'e, yaşlı kadınlarda 2012'de yüzde 30,5 iken, 2022'de yüzde 23,3'e geriledi.

Ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre, 2022'de ölen yaşlıların yüzde 39,1'i dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Bu hastalığı yüzde 15,5 ile solunum sistemi hastalıkları, yüzde 12,7 ile iyi ve kötü huylu tümörler izledi.

Ölüm nedenleri cinsiyete göre incelendiğinde, cinsiyetler arası en büyük farkın iyi ve kötü huylu tümörlerde olduğu görüldü. İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı erkeklerin oranı yüzde 16,3 iken yaşlı kadınların oranı yüzde 9 oldu.

Alzheimer hastalığından hayatını kaybeden yaşlıların sayısı 2018'de 13 bin 859 iken söz konusu oranın 2022'de 11 bin 880 olduğu görüldü. Bu hastalıktan ölen yaşlıların oranı 2018'de yüzde 4,6 iken anılan oran 2022'de yüzde 3,2'ye düştü. Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı cinsiyete göre incelendiğinde 2022'de ölen yaşlı erkeklerin oranı yüzde 2,3 iken yaşlı kadınların oranı yüzde 4,1 oldu.

İNTERNET KULLANAN YAŞLILARIN ORANI 2023'TE YÜZDE 40,7 OLDU

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, internet kullanan 65-74 yaş grubundaki bireylerin oranı 2018'de yüzde 17 iken bu oran 2023'te yüzde 40,7'ye yükseldi.

İnternet kullanan yaşlı bireyler cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerin kadınlardan daha fazla internet kullandığı görüldü. İnternet kullanan yaşlı erkeklerin oranı 2023'te yüzde 49,8 iken yaşlı kadınların oranı yüzde 32,7 oldu.

27 Mar 2024 - 13:39 - Gündem